På Ørsta opplæringssenter finner vi mange som selv har flyktet fra en vanskelig situasjon. Nå ønsker de å hjelpe andre ved å gå med bøsse under TV-aksjonen 19. Oktober.   

Dugnadsånden er stor på opplæringssenteret. Nasjonaliteter som Eritrea, Etiopia, Iran og Somalia er representert blant de som ønsker å gå som bøssebærere på førstkommende søndag. De forteller alle at de kjenner seg godt igjen i temaet for årets aksjon, nemlig tilgangen på rent vann, eller rettere sagt mangelen på det. De ønsker å hjelpe andre som er i situasjonen de selv en gang var i.  28 år gamle Shukri Mahamud Abdulle er fra Mogadishu i Somalia, og kom alene til Norge for 3 år siden. Hun forteller sterke historier fra hjemlandet.  

- Jeg vet hvordan det er å være redd. Det er veldig, veldig vondt å leve i et land hvor det er krig. Vi viste aldri om vi ville leve en dag til. Familien min er fortsatt i Mogadishu, og jeg er redd for dem hver dag. Jeg håper at det en dag vil bli fred i hjemlandet mitt, slik at jeg kan reise tilbake til dem, sier Shukri.  

Somalia er et av åtte mottakerland som inntektene fra årets TV-aksjon skal gå til. Shukri forteller at behovet for tilgang på rent vann er stort.  

- Folk blir syke av å få i seg dårlig vann og mange kvinner og barn blir misbrukt når de må gå langt for å hente vann. Barn får heller ikke tid til å gå på skole. Hvorfor er det alltid damene som får ansvar for å hente vann, spør hun. Det er en veldig dårlig tradisjon. Jeg vil at kvinner også skal ha mulighet til jobb og utdanning. Dugnad er blitt et inngrodd norsk ord som ikke uten videre lar seg oversette. Menneskene på opplæringssenteret hadde derimot ingen betenkeligheter med å melde seg til det som blir kalt verdens største dugnad. Hele åtte stykker har så langt meldt seg som bøssebærere til årets aksjon, og flere viste interesse mens vi var på besøk.  

- Om ikke noen går med bøsser så blir det ingen penger. Det er vår måte å hjelpe andre på. Vi gir litt av hjertet vårt slik at det kan bli noe stort. Én person kan ikke klare det alene, men om vi går sammen blir vi sterke! Sier en av de kommende bøssebærerne.

- Vi vil gå med bøsse fordi det berører så mange. Vann gjør at mennesker holder seg sterke og friske. Folk i Norge er veldig heldige. Om man ikke har vann, har man ikke liv, sier en dame fra Eritrea.  

Regionskoordinator i Kirkens Nødhjelp, Bente Hjertenæs demonstrerer under møtet hvordan de skal snakke med folk når de går med bøsse. Latteren sitter løst mens det øves på å de vanskelige frasene.

-Også må vi huske å alltid smile, sier Bente. Ved å se rundt på de smilende ansiktene, ser ikke det ut til å skulle være et bekymringsverdig problem. 

- Men hva om bøssa blir full? Spør ei av de kommende bøssebærerne. - Da får vi ta fram bøtta er svaret hun får fra sidemannen. 
Vi oppfordrer alle til å ta godt imot bøssebærerne på søndag - Både de som har gått mange ganger før og de som gjør det for aller første gang.