DNB
DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Sparebankforeningen
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
Formuesforvaltning
Formuesforvaltning bistår TV-aksjonen hvert år med aksjonskunstner ved hjelp av egen kunstforvalter.
Norsk Vann
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren. Organisasjonen representerer 360 kommuner med ca. 95 % av landets innbyggere.Norsk Vann er fast samarbeidspartner med Kirkens Nødhjelp, hvor vi står sammen for å synliggjøre viktigheten av rent vann. I år vil TV-aksjonen være en av de viktigste samarbeidsprosjektene.
Bodyshop
Verving av bøssebærere i butikk.
Den Norske Kirke
De aller fleste kirkene har ofring til TV-aksjonen under sin gudstjeneste aksjonsdagen.
DLA Piper
Leverer juridiske tjenester til TV-aksjonen.
FINN
Leverer annonser for rekruttering samt oppfordring til å bli bøssebærer til TV-aksjonen.
Gyldendal Forlag
Utviklet digitalt undervisningsopplegg ved salaby.no, i samarbeid med Forskerfabrikken og Norges idrettshøgskole.
knif Trygghet
Lebara
Naturviterne
Naturviterne er en fagforening for de med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft. Vi oppfordrer alle våre 6400 medlemmer til å stille som bøssebærere for TV-aksjonen.
POL
TV-aksjonens reklamebyrå.
Postnord
PostNord AS frakter markeds- og innsamlingsmateriell fra TV-Aksjonen sentralt til lokallag og frivillige. Vi bidrar også, gjennom våre kanaler, til å gjøre TV-Aksjonens formål kjent og rekruttere bøssebærere.
Questback
QuestBack er TV-aksjonens samarbeidspartner innen feedback management og spørreundersøkelser.
qxl
Norges største auksjonshus på nett byr på TV-aksjonens auksjon. Utvikling, drift og oppfølging.
Sukker.no
Sukker arrangerer bøssebærerdate i samarbeid med TV-aksjonen. Vi finner en god date for deg i ditt nærmiljø som blir med deg på innsamlingsrunden. Gratis påmelding.
Trygg Trafikk
Vizeum
Leverer mediebyråtjenester.
Webscape
OXX har utviklet og driftet Bøssebærerdatabasen (BBDB) og Intranettet til TV-Aksjonen.
1881.no
Miljøagentene
Med følgende tekst: Miljøagentene støtter årets TV-aksjon fordi tilgang til rent vann er veldig viktig. Dette påvirker hverdagen til mange barn over hele verden. Miljø- og klimaendringer truer dette. Miljøagentene kjemper for en miljøvennlig internasjonal solidaritet.
Preform Administrasjon