DNB
DNB har mer enn 30 års erfaring som TV-aksjonens faste bankforbindelse. Banken organiserer vederlagsfritt opptellingen av pengene fra bøssene over hele landet.
Telenor
Telenor har i mange år vederlagsfritt levert telefonløsningen for TV-aksjonens callsenter, 02025 som brukes til verving av bøssebærere. De leverer også telefonløsningen for givertelefonen på aksjonsdagen.
Sparebank 1
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Sparebankforeningen
I samarbeid med DNB sørger sparebanker i hele landet for at pengene som kommer inn på bøssene blir talt opp og rapportert. Dette gjøres vederlagsfritt for TV-aksjonen.
Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
Formuesforvaltning
Formuesforvaltning bistår TV-aksjonen hvert år med aksjonskunstner ved hjelp av egen kunstforvalter.
Norsk Vann
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren. Organisasjonen representerer 360 kommuner med ca. 95 % av landets innbyggere.Norsk Vann er fast samarbeidspartner med Kirkens Nødhjelp, hvor vi står sammen for å synliggjøre viktigheten av rent vann. I år vil TV-aksjonen være en av de viktigste samarbeidsprosjektene.
Preform Administrasjon