For generelle henvendelser
TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp Tlf: + 47 22 09 27 00 Fax: + 47 22 09 27 20 E-post: Postboks 7100, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo
Kari Bucher
Leder for TV-aksjonen
Sekretariatet
Telefon : 932 17 291
E-post :

Kaja Haldorsen
Kommunikasjonsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 997 22 009
E-post :

Maren Jacobsen
Markedsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 922 34 962
E-post :

Vibecke Østby
Innsamlingsleder
Sekretariatet
Telefon : 920 40 652
E-post :

Marius Lystad
Næringslivsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 980 35 765
E-post :

Stella Heieren
Informasjonsrådgiver næringsliv
Sekretariatet
Telefon : 414 13 133
E-post :

Jon Frydenborg
NRK-koordinator/ undervisningsopplegg
Sekretariatet
Telefon : 419 20 121
E-post :

Rie Skogstad
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 454 34 265
E-post :

Øyvin Rannem Lund
Teamleder
Sekretariatet
Telefon : 934 20 603
E-post :

Maren Thorsen Bleskestad
Kommunikasjonsrådgiver/ mobilliseringsansvarlig
Sekretariatet
Telefon : 915 37 147
E-post :

Ingrid Aas Borge
Prosjektkoordinator for auksjon og skoleturne
Sekretariatet
Telefon : 41666976
E-post :

Preform Administrasjon